WAT DOEN WIJ?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor DCH is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk stap.
Wij dragen onze standpunten hierover dan ook graag uit.

Het verkleinen van de afvalberg
Door het refurbishen van pc’s en laptops kunnen goede machines opnieuw ingezet worden zonder dat deze vernietigd hoeven te worden. Zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal wordt hergebruikt voor het (retour) sturen van producten en afval wordt gescheiden ingezameld en gerecycled.

Energiegebruik
Alle pc’s die binnen DCH gebruikt worden, maken gebruik van efficiënte voedingen, welke een minimaal energie rendement hebben van 80%. Alle pc’s worden aan het einde van de dag uitgeschakeld. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van LED verlichting.

Maatschappelijke doelen
DCH maakt zich sterk voor de (lokale) maatschappij. Eén van de voorbeelden hiervan is dat wij organisaties met een ANBI status gratis hosting aanbieden op onze hostingserver. Tevens werken wij nauw samen met diverse (lokale) organisaties om mensen in de (stille) armoede te kunnen ondersteunen met computer gerelateerde zaken.